Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) είναι Ανώνυμη Εταιρεία με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Ο “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” διαχειρίζεται το λιμάνι της Κέρκυρας, τα τρία λιμάνια των Παξών, το λιμάνι των Οθωνών το λιμάνι της Ερείκουσσας, αλλά και ένα σημαντικό μέρος του θαλάσσιου μετώπου της πόλης της Κέρκυρας. Η κύρια αποστολή του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” και η βασική πηγή εσόδων του είναι η λειτουργία του λιμανιού της Κέρκυρας το οποίο αποτελεί βασική πύλη εισόδου στο νησί τόσο για άτομα όσο και για εμπορεύματα. Τα τελευταία τρία χρόνια από το λιμάνι της Κέρκυρας διακινούνται κατά μέσο όρο (εκτός κρουαζιερόπλοιων) 1.300.000 επιβάτες και 536.000 οχήματα ενώ το επισκέπτονται 485 κρουαζιερόπλοια με 640.000 επιβάτες. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών την ίδια περίοδο ανέρχεται σε 2.900.000 € . Ο “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρο / Διευθύνοντα Σύμβουλο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που έχει στην αρμοδιότητα του την Λιμενική πολιτική της χώρας.