Διοίκηση

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΚΕ Α.Ε. έχει ως εξής:
1. Ζερβόπουλος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χονδρογιάννης Γεώργιος , Πρόεδρος Δ.Σ.
3. Μπαμπάκος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. Αργυρός Σπυρίδων, Μέλος
5. Απέργης Δημήτριος, Μέλος
6. Λιάγκος Αθανάσιος, Μέλος

Οργανόγραμμα Υπηρεσιών

Διευθύντρια Οργανισμού : Μαρτζούκου Βασιλική, vasomartz@gmail.com

Τεχνική Υπηρεσία

Χειρδάρης Άγγελος (Πολιτικός Μηχανικός MSc), angelc@olke.gr
Μπατσούλης Αριστείδης (Μηχανολόγος Μηχανικός MSc), aris.batsoulis@corfuport.gr
Βασιλάκης Ιωάννης (Ηλεκτρολόγος)

Γραμματεία-Πρωτόκολλο- Οικονομικές Υπηρεσίες

Παπίρης Χρήστος, info@olke.grinfo@corfuport.gr
Νικομάνης Ιωάννης, nikomanis@olke.grnikomanis@corfuport.gr
Παγκράτη Ανδρονίκη, apagkrati@corfuport.gr
Κουρής Κωνσταντίνος, gasolke@gmail.comgast@corfuport.gr

Νομική Υπηρεσία

Στατήρης Ιωάννης (Δικηγόρος), gstatiris@gmail.com