Διοίκηση

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΚΕ Α.Ε. έχει ως εξής:
1. Ζερβόπουλος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χονδρογιάννης Γεώργιος , Πρόεδρος Δ.Σ.
3. Μπαμπάκος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. Αργυρός Σπυρίδων, Μέλος
5. Απέργης Δημήτριος, Μέλος
6. Λιάγκος Αθανάσιος, Μέλος

Οργανόγραμμα Υπηρεσιών

Διευθύντρια Οργανισμού : Μαρτζούκου Βασιλική, [email protected]

Τεχνική Υπηρεσία

Χειρδάρης Άγγελος (Πολιτικός Μηχανικός MSc), [email protected]
Μπατσούλης Αριστείδης (Μηχανολόγος Μηχανικός MSc), [email protected]
Βασιλάκης Ιωάννης (Ηλεκτρολόγος)

Γραμματεία-Πρωτόκολλο- Οικονομικές Υπηρεσίες

Παπίρης Χρήστος, [email protected][email protected]
Νικομάνης Ιωάννης, [email protected][email protected]
Παγκράτη Ανδρονίκη, [email protected]
Κουρής Κωνσταντίνος, [email protected][email protected]

Νομική Υπηρεσία

Στατήρης Ιωάννης (Δικηγόρος), [email protected]